top of page

Kurzy jazdenia na koni

Kids Riding Horses

Skupinové hodiny

Skupinové hodiny jazdenia na koňoch prebiehajú v skupinách 3-5 účastníkov. Každý účastník má k dispozícii koňa podľa jeho schopností. Hodiny prebiehajú na jazdiarni, v prípade nepriaznivého počasia v krytej kruhovej jazdiarni. Po absolvovaní príslušného počtu hodín na jazdiarni nasleduje výuka jazdy na koni v teréne.

Dĺžka trvania jazdeckej hodiny je 60 minút vrátane prípravy koňa.

Súkromné hodiny

Pri súkromných hodinách jazdenia sa venuje tréner iba jednému jazdcovi po celý čas trvania hodiny. Priebeh výuky je podobný ako pri skupinových hodinách jazdenia - výuka na jazdiarni nasledovaná výukou v teréne.

Dĺžka trvania jazdeckej hodiny je 60 minút vrátane prípravy koňa.

Woman with Horse
bottom of page