top of page

Výcvik koní

Image by Trey K

Našim cieľom pri výcviku koní je, aby kôň správne vnímal pomôcky, Vnímanie pomôcok je základným cieľom nášho výcviku. Pri výcviku a obsadnutí koňa sa zameriavame aj na jeho sebavedomie, akú má chuť pracovať a spolupracovať s jazdcom. Každý kôň je individualita a preto pred každým výcvikom prebiehajú konzultácie s majiteľom koňa, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. Nie je našim cieľom za krátky čas prinútiť koňa násilím poslúchať, ale každému venujeme toľko času koľko je potrebné, aby sme majiteľovi vrátili koňa, na ktorého sa môže spoľahnúť, a ktorý mu prinesie radosť pri ich ďalšom spoločnom živote. 

V rámci výcviku koní sa zameriavame hlavne na:

- Obsadnutie mladých koní

- Náprava zlozvykov - napr. drobčenie, mykanie hlavou, nepokoj pri sedlaní a pod.

- Základné prijazdenie koňa

- Tréning a príprava koní na skúšky

Ak potrebujete obsadnúť, prijazdiť alebo iba jednoducho potrénovať svojho koňa neváhajte nás kontaktovať.

bottom of page