top of page
Daycare Center

Starostlivosť o deti v Lučenci a okolí

Potrebujete aby sa Vám niekto pravidelne postaral o dieťa vo veku 1,5-4 roky v Lučenci a okolí? Využite našu  22 ročnú skúsenosť s prácou s deťmi a zverte nám ich do opateri. Vašim deťom poskytneme všetko čo budú potrebovať aby boli u nás spokojné a šťastné.

Čo očakávať

Deti prídu do prostredia, ktoré je v harmónii s prírodou a s tým je spojený aj denný program, ktorý je pre nich pripravený. Program je rozdelený na dva bloky, ktoré sú zamerané na rozvoj kreativity a zvedavosti, rozvoj motorických zručností, rozvoj vzťahu k prírode a zvieratám a posilňovanie prirodzenej  imunity pobytom v prírode.

Predpokladaný denný harmonogram*:

7.00-9.00

Príchod detí

9.00-9.45

Osobná hygiena, rozcvička

10.00-10.30

Desiata

10.30-12.00

Blok doobedných aktivít

12.00-12.30

Hygiena, obed

12.30-14.30

Hygiena, odpočinok s ohľadom na individuálne potreby dieťaťa

14.30-15.00

Olovrant

15.00-16.00

Blok poobedných aktivít

*Harmonogram vždy prispôsobujeme tak, aby boli aktivity primerané k počasiu, veku dieťaťa a aj kolektívu.

Takto to u nás vyzerá

bottom of page